"large at" — Słownik kolokacji angielskich

large at kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży przy
  1. large przymiotnik + at przyimek
    Silna kolokacja

    It has been both larger and smaller at different times.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo