"large literature" — Słownik kolokacji angielskich

large literature kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duża literatura
  1. large przymiotnik + literature rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There is a very large peer-reviewed academic literature on this topic.

powered by  eTutor logo