"slightly only larger" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: slightly larger
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): trochę tylko większy
  1. slightly przysłówek + large przymiotnik
    Luźna kolokacja

    In 1900 the population was 356 and it is only slightly larger today.

powered by  eTutor logo