"large since" — Słownik kolokacji angielskich

large since kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży od tej pory
  1. large przymiotnik + since przyimek
    Silna kolokacja

    South Africa had until then been the largest for 101 years straight since 1905.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo