PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"large" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

large przymiotnik

large + rzeczownik
Kolokacji: 2399
large number • large part • large amount • large company • large city • large group • large area • large population • large quantity • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 250
(15) bank, array, genome, spectrum
Kolokacji: 4
2. large carrier = duży przewoźnik large carrier
3. large competitor = duży konkurent large competitor
6. large figure = ogromna postać large figure
8. large country = duży kraj large country
9. large frame = duży szkielet large frame
10. large world = duży świat large world
11. large nation = duży naród large nation
12. large form = duży kształt large form
13. large rival = duży rywal large rival
14. large lead = duży ołów large lead
15. large tribe = duże plemię large tribe
16. large star = duża gwiazda large star
17. large shape = duży kształt large shape
18. large planet = duża planeta large planet
19. large creditor = duży wierzyciel large creditor
20. large public = duzi ludzie large public
21. large instrument = duży instrument large instrument
22. large threat = duża groźba large threat
23. large child = duże dziecko large child
25. large whale = duży wieloryb large whale
26. large organism = duży organizm large organism
27. large satellite = duży satelita large satellite
28. large shark = duży rekin large shark
29. large sport = duży sport large sport
30. large land = duża ziemia large land
31. large clan = duży klan large clan
32. large readership = duzi czytelnicy large readership
33. large people = duzi ludzie large people
34. large cousin = duży kuzyn large cousin
35. large competition = duża konkurencja large competition
36. large monster = duży potwór large monster
37. large debtor = duży dłużnik large debtor
38. large person = duża osoba large person
39. large subject = duży temat large subject
40. large opponent = duży przeciwnik large opponent
41. large multinational = duży wielonarodowy large multinational
42. large clientele = duża klientela large clientele
43. large polluter = duży truciciel large polluter
44. large sibling = duży brat large sibling
45. large enemy = duży wróg large enemy
46. large baby = duże dziecko large baby
47. large generation = duża generacja large generation
48. large brother = duży brat large brother
49. large tool = duże narzędzie large tool
50. large companion = duży towarzysz large companion
51. large being = duży będąc large being
52. large fry = duży narybek large fry
53. large fellow = duży facet large fellow
54. large opposition = duża opozycja large opposition
55. large crab = duży krab large crab
56. large foe = duży wróg large foe
57. large puppet = duża kukiełka large puppet
58. large fraternity = duże środowisko large fraternity
59. large sponge = duża gąbka large sponge
60. large stakeholder = duży udziałowiec large stakeholder
62. large populace = duża ludność large populace
63. large nationality = duża narodowość large nationality
64. large physique = duża budowa ciała large physique
65. large fungus = duży grzyb large fungus
66. large chassis = duże podwozie large chassis
67. large denizen = duży mieszkaniec large denizen
68. large ape = duża małpa człekokształtna large ape
69. large Gainer = duża Akcja przynosząca zysk large Gainer
(35) dose, pane, dot
Kolokacji: 3
(51) stake, bet, jackpot, wager
Kolokacji: 4
(54) influx, inflow
Kolokacji: 2
(57) telescope, scope, radar
Kolokacji: 3
(58) patch, swathe, bandage
Kolokacji: 3
(63) earthquake, quake, aftershock
Kolokacji: 3
(77) screen, sieve, touchscreen
Kolokacji: 3
(80) file, history
Kolokacji: 2
(88) aircraft, nose, bomb, warhead
Kolokacji: 4
(97) dog, hound, mastiff
Kolokacji: 3
(99) box, shrub, Bush, thrift
Kolokacji: 4
(100) budget, fund, funder, pipeline
Kolokacji: 4
(107) debt, liability
Kolokacji: 2
(109) space, acreage, indentation
Kolokacji: 3
(112) concern, thing, matter, affair
Kolokacji: 4
(114) hand, finger, fist, paw, nerve
Kolokacji: 5
(119) cross, crucifix
Kolokacji: 2
(120) campus, lawn, backyard
Kolokacji: 3
(128) value, cost, price, toll
Kolokacji: 4
(129) snail, catfish, carp, bluefish
Kolokacji: 4
(139) diameter, caliber, gauge
Kolokacji: 3
(141) insect, worm, hog
Kolokacji: 3
(146) oil, tanker, supertanker
Kolokacji: 3
(147) flag, monolith, flagstone
Kolokacji: 3
(154) stand, rack, buttress, easel
Kolokacji: 4
(156) asteroid, rectangle
Kolokacji: 2
(160) horse, gorilla, plug
Kolokacji: 3
(162) suitcase, satchel, valise
Kolokacji: 3
(163) monitor, lizard, LCD
Kolokacji: 3
(164) tumor, polyp, fibroid
Kolokacji: 3
(167) dinosaur, sauropod
Kolokacji: 2
(168) automaker, bottler, carmaker
Kolokacji: 3
(169) debate, argument, controversy
Kolokacji: 3
(171) victory, landslide, defeat
Kolokacji: 3
(176) error, spectacle, incursion
Kolokacji: 3
(181) wetland, Marsh, bog, swamp
Kolokacji: 4
(185) view, scene, panorama, tableau
Kolokacji: 4
(187) scar, bug, defect, bloodstain
Kolokacji: 4
(189) gate, revenue, security, hedge
Kolokacji: 4
(190) protein, peptide
Kolokacji: 2
(196) ambition, appetite
Kolokacji: 2
(197) stick, cigar, joint
Kolokacji: 3
(200) net, Internet
Kolokacji: 2
(203) metal, iron, gold
Kolokacji: 3
(204) chandelier, pendant
Kolokacji: 2
(205) refiner, printer, trawler
Kolokacji: 3
(206) oval, semicircle
Kolokacji: 2
(208) reef, atoll, ridge
Kolokacji: 3
(209) turtle, tortoise, gastropod
Kolokacji: 3
(211) bust, tear, riot
Kolokacji: 3
(212) potential, voltage
Kolokacji: 2
(215) oven, refrigerator, freezer
Kolokacji: 3
(216) meteorite, meteor, comet
Kolokacji: 3
(218) cushion, pillow
Kolokacji: 2
(219) tax, tonnage, collector
Kolokacji: 3
(221) focus, smile, emphasis, grin
Kolokacji: 4
(223) funeral, ceremony, wedding
Kolokacji: 3
(224) massacre, slaughterhouse
Kolokacji: 2
(225) reorganization, revision
Kolokacji: 2
(226) dictionary, encyclopaedia
Kolokacji: 2
(227) airship, sausage, steak
Kolokacji: 3
(229) fair, bazaar
Kolokacji: 2
(230) evacuation, emission, opal
Kolokacji: 3
(231) moustache, mustache, afro
Kolokacji: 3
(233) seabird, Penguin
Kolokacji: 2
(235) nugget, nodule
Kolokacji: 2
(238) chromosome, plasmid
Kolokacji: 2
(239) Python, troll
Kolokacji: 2
(240) slide, glider, avalanche
Kolokacji: 3
(241) shawl, cloak, menorah
Kolokacji: 3
(242) spore, fern
Kolokacji: 2
(243) tumbler, roller, pigeon
Kolokacji: 3
(244) alligator, leather
Kolokacji: 2
(245) sandbar, granite
Kolokacji: 2
(246) wafer, muffin
Kolokacji: 2
(247) local, pharmacy, drug
Kolokacji: 3
(248) pallet, blackboard, palette
Kolokacji: 3
(249) umbel, inflorescence
Kolokacji: 2
(250) anemone, sunflower
Kolokacji: 2
czasownik + large
Kolokacji: 21
grow larger • loom large • look large • become larger • make larger • ...
przysłówek + large
Kolokacji: 117
slightly larger • relatively large • unusually large • fairly large • considerably larger • sufficiently large • surprisingly large • ...
large + przyimek
Kolokacji: 20
large in • large for • large of • large on • large by • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.