"large individual" — Słownik kolokacji angielskich

large individual kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duża osoba
  1. large przymiotnik + individual rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A queen is generally the largest individual in the colony.