"Large employer" — Słownik kolokacji angielskich

Large employer kolokacja
Popularniejsza odmiana: large employer
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Duży pracodawca
  1. large przymiotnik + employer rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The company is one of the area's few large employers.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo