"major employer" — Słownik kolokacji angielskich

major employer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główny pracodawca
  1. major przymiotnik + employer rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Thus each film in the series is a major employer.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo