"large sport" — Słownik kolokacji angielskich

large sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży sport
  1. large przymiotnik + sport rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Cricket is by far the largest sport during the summer.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo