"Large Carrier" — Słownik kolokacji angielskich

Large Carrier kolokacja
Popularniejsza odmiana: large carrier
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Duży Przewoźnik
  1. large przymiotnik + carrier rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    First, many large carriers have decided that bigger is no longer better.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo