"become large" — Słownik kolokacji angielskich

become large kolokacja
Popularniejsza odmiana: become larger
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stój się duży
  1. become czasownik + large przymiotnik
    Luźna kolokacja

    They believe that the federal government has become too large and powerful.

powered by  eTutor logo