"unreasonably large" — Słownik kolokacji angielskich

unreasonably large kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadmiernie duży
  1. unreasonably przysłówek + large przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    Is the error bar on the solution unreasonably large?

powered by  eTutor logo