"large platform" — Słownik kolokacji angielskich

large platform kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży peron
  1. large przymiotnik + platform rzeczownik
    Silna kolokacja

    Their goal was to build a large humanitarian platform for the world.

powered by  eTutor logo