"large drama" — Słownik kolokacji angielskich

large drama kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży dramat
  1. large przymiotnik + drama rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They are bit players, of declining importance, in a much larger drama.

powered by  eTutor logo