"large act" — Słownik kolokacji angielskich

large act kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży czyn
  1. large przymiotnik + act rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Public Law 110-343 contained three acts, which were classified as divisions of the larger act.

powered by  eTutor logo