"pretty large" — Słownik kolokacji angielskich

pretty large kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkiem duży
  1. pretty przysłówek + large przymiotnik
    Luźna kolokacja

    It also means that something pretty large could be walking around out there.

powered by  eTutor logo