"extraordinarily large" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niezwykle duży
  1. extraordinarily przysłówek + large przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    The school by now maintained two institutions educating 1,200 children - extraordinarily large for 1818.

powered by  eTutor logo