"large plank" — Słownik kolokacji angielskich

large plank kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duża deska
  1. large przymiotnik + plank rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Or they stare in confusion at the large plank of wood above the door, a space most establishments reserve for some kind of sign.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo