"large with" — Słownik kolokacji angielskich

large with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży z
  1. large przymiotnik + with przyimek
    Silna kolokacja

    His own office wasn't much different, larger with better furniture.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo