"look larger" — Słownik kolokacji angielskich

look larger kolokacja
Popularniejsza odmiana: look large
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyglądaj większy
  1. look czasownik + large przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    He saw himself as a small child, and everything looked too large for him to use.

    Podobne kolokacje: