"potentially larger" — Słownik kolokacji angielskich

potentially larger kolokacja
Popularniejsza odmiana: potentially large
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potencjalnie większy
  1. potentially przysłówek + large przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    This could be a potentially large new source of energy.