"vastly larger" — Słownik kolokacji angielskich

vastly larger kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): daleko większy
  1. vastly przysłówek + large przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    Betelgeuse is about 10 times more massive than the Sun, and vastly larger in size.

    Podobne kolokacje: