"unexpectedly large" — Słownik kolokacji angielskich

unexpectedly large kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadspodziewanie duży
  1. unexpectedly przysłówek + large przymiotnik
    Silna kolokacja

    The Government reported an unexpectedly large rise of 275,000 nonfarm jobs last month.