"especially large" — Słownik kolokacji angielskich

especially large kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczególnie duży
  1. especially przysłówek + large przymiotnik
    Silna kolokacja

    He said more study was needed, especially large epidemiological studies.