"far largest" — Słownik kolokacji angielskich

far largest kolokacja
Popularniejsza odmiana: far larger
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): daleko największy
  1. far przysłówek + large przymiotnik
    Silna kolokacja

    Those eyes were green, and they seemed far larger than before.

    Podobne kolokacje: