KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Skorzystaj z gorącej promocji!SPRAWDŹ >>

"fit" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

fit czasownik

fit + rzeczownik
Kolokacji: 35
fit one's health circumstances • fit one's needs • fit the profile • fit the description • fit the pattern • fit the bill • ...
czasownik + fit
Kolokacji: 6
seem to fit • designed to fit • try to fit • made to fit • allow to fit • ...
fit + przyimek
Kolokacji: 42
fit into • fit within • fit out • fit inside • fit up • ...
fit + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 64
fit together • fit perfectly • fit neatly • fit easily • fit comfortably • fit well • fit nicely • better fit • fit right • fit properly • ...

fit rzeczownik

rzeczownik + fit
Kolokacji: 9
fit of rage • fit of pique • fit of anger • fit of laughter • fit of temper • ...
fit + czasownik
Kolokacji: 3
fit passes • fit comes • fit takes
czasownik + fit
Kolokacji: 6
throw fits • give fits • send into a fit • cause fits • suffer a fit • ...
przymiotnik + fit
Kolokacji: 42
better fit • good fit • perfect fit • sudden fit • tight fit • ...
przyimek + fit
Kolokacji: 8
to fits • of one's fits • into a fit • in a fit • by fits • ...

fit przymiotnik

fit + rzeczownik
Kolokacji: 17
fit man • fit state • fit person • fit place • fit body • ...
czasownik + fit
Kolokacji: 5
see fit • look fit • feel fit • keep fit • deem fit
przysłówek + fit
Kolokacji: 6
physically fit • most fit • seriously fit • reasonably fit • mentally fit • ...
fit + przyimek
Kolokacji: 4
fit for • fit in • fit to • fit with

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.