"fit at" — Słownik kolokacji angielskich

fit at kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pasować przy
  1. fit czasownik + at przyimek
    Silna kolokacja

    He also fitted it at the top end of the door.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo