"fitted inside" — Słownik kolokacji angielskich

fitted inside kolokacja
Popularniejsza odmiana: fit inside
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pasowany do środka
  1. fit czasownik + inside przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    Each killed 70,000 people; both would fit inside the living room of the average American house.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo