"fitted without" — Słownik kolokacji angielskich

fitted without kolokacja
Popularniejsza odmiana: fit without
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pasowany na zewnątrz
  1. fit czasownik + without przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    She could fit herself into the role without much trouble.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo