"fit without" — Słownik kolokacji angielskich

fit without kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pasuj na zewnątrz
  1. fit czasownik + without przyimek
    Zwykła kolokacja

    She could fit herself into the role without much trouble.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo