"fit over" — Słownik kolokacji angielskich

fit over kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pasować ponad
  1. fit czasownik + over przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    There had to be something that would fit over it, stay in place, keep out the wind.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo