"fitted around" — Słownik kolokacji angielskich

fitted around kolokacja
Popularniejsza odmiana: fit around
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pasowany wokół
  1. fit czasownik + around przyimek
    Luźna kolokacja

    The other areas have to be made to fit around it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo