"fit around" — Słownik kolokacji angielskich

fit around kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pasuj wokół
  1. fit czasownik + around przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    The other areas have to be made to fit around it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo