"fit" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

fit czasownik

fit + rzeczownik
Kolokacji: 35
fit one's health circumstances • fit one's needs • fit the profile • fit the description • fit the pattern • fit the bill • ...
czasownik + fit
Kolokacji: 6
seem to fit • designed to fit • try to fit • made to fit • allow to fit • ...
fit + przyimek
Kolokacji: 42
fit into • fit within • fit out • fit inside • fit up • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 24
(2) on, to, at, from, that, ...
Kolokacji: 14
1. fit on = pasuj fit on
2. fitted to = pasowany aby fitted to
3. fit at = pasować przy fit at
4. fit from = pasować z fit from
5. fit that = pasuj do tego fit that
7. fitted out with = wyposażony fitted out with
8. fit by = pasować przez fit by
9. fit against = pasować przeciwko fit against
10. fit without = pasuj na zewnątrz fit without
11. fitted during = pasowany podczas fitted during
12. fit behind = pasuj z tyłu fit behind
13. fit across = pasuj wszerz fit across
14. fit beneath = pasuj poniżej fit beneath
fit + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 64
fit together • fit perfectly • fit neatly • fit easily • fit comfortably • fit well • fit nicely • better fit • fit right • fit properly • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.