"fit" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

fit czasownik

fit + rzeczownik
Kolokacji: 35
fit one's health circumstances • fit one's needs • fit the profile • fit the description • fit the pattern • fit the bill • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 11
(1) circumstance, need, shoe
Kolokacji: 3
(2) profile, style, lifestyle
Kolokacji: 3
(3) description, definition
Kolokacji: 2
(5) Bill, crime
Kolokacji: 2
1. fit one's hand = pasować czyjś ręka fit one's hand
2. fit one's body = pasować czyjś ciało fit one's body
3. fit several people = pasuj do kilku ludzi fit several people
4. fit one's personality = pasować czyjś osobowość fit one's personality
5. fit one's frame = pasować czyjś rama fit one's frame
6. fit one's feet = pasować czyjś stopy fit one's feet
7. fit one's head = pasować czyjś głowa fit one's head
(7) image, mold, stereotype
Kolokacji: 3
(8) criteria
Kolokacji: 1
(9) theory, fact
Kolokacji: 2
(10) taste, vision
Kolokacji: 2
czasownik + fit
Kolokacji: 6
seem to fit • designed to fit • try to fit • made to fit • allow to fit • ...
fit + przyimek
Kolokacji: 42
fit into • fit within • fit out • fit inside • fit up • ...
fit + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 64
fit together • fit perfectly • fit neatly • fit easily • fit comfortably • fit well • fit nicely • better fit • fit right • fit properly • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.