"fit" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

fit czasownik

fit + rzeczownik
Kolokacji: 35
fit one's health circumstances • fit one's needs • fit the profile • fit the description • fit the pattern • fit the bill • ...
czasownik + fit
Kolokacji: 6
seem to fit • designed to fit • try to fit • made to fit • allow to fit • ...
fit + przyimek
Kolokacji: 42
fit into • fit within • fit out • fit inside • fit up • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 24
(2) on, to, at, from, that, ...
Kolokacji: 14
1. fit after = pasuj potem fit after
2. fit about = pasować około fit about
3. fit together with = pasować razem z fit together with
4. fitted below = pasowany poniżej fitted below
5. fitted above = pasowany wyżej fitted above
6. fit of = pasować z fit of
7. fit underneath = wysportowany spód fit underneath
8. fitted including = pasowany w tym fitted including
9. fit atop = pasować na fit atop
10. fit down = pasuj w dół fit down
11. fit before = pasuj wcześniej fit before
12. fit among = pasować wśród fit among
13. fit back = pasuj z powrotem fit back
14. fit in in = pasować w fit in in
fit + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 64
fit together • fit perfectly • fit neatly • fit easily • fit comfortably • fit well • fit nicely • better fit • fit right • fit properly • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.