ANGIELSKI NA NOWY ROK. Tylko do niedzieli 40% taniej!Sprawdź

"fit" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

fit czasownik

fit + rzeczownik
Kolokacji: 35
fit one's health circumstances • fit one's needs • fit the profile • fit the description • fit the pattern • fit the bill • ...
czasownik + fit
Kolokacji: 6
seem to fit • designed to fit • try to fit • made to fit • allow to fit • ...
fit + przyimek
Kolokacji: 42
fit into • fit within • fit out • fit inside • fit up • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 24
2. fit within = pasuj wewnątrz fit within
3. fit inside = pasuj do środka fit inside
4. fit onto = pasować na fit onto
5. fitted with = zaopatrzony fitted with
6. fit under = pasuj poniżej fit under
7. fit around = pasuj wokół fit around
8. fitted for = brany miarę fitted for
9. fit over = pasować ponad fit over
10. fit through = pasuj całkowicie fit through
11. fit between = pasuj pośrodku fit between
12. fit in = pasować, wpasować się (np. do grupy ludzi) fit in
13. fit on = pasuj fit on
14. fit out = wyposażać, ekwipować, zaopatrywać fit out
15. fitted to = pasowany aby fitted to
16. fit at = pasować przy fit at
17. fit from = pasować z fit from
18. fit that = pasuj do tego fit that
19. fit up = wyposażać, ekwipować, zaopatrywać fit up
20. fit in with = pasuj fit in with
21. fitted out with = wyposażony fitted out with
22. fit by = pasować przez fit by
23. fit against = pasować przeciwko fit against
24. fit without = pasuj na zewnątrz fit without
fit + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 64
fit together • fit perfectly • fit neatly • fit easily • fit comfortably • fit well • fit nicely • better fit • fit right • fit properly • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.