"fit" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

fit czasownik

fit + rzeczownik
Kolokacji: 35
fit one's health circumstances • fit one's needs • fit the profile • fit the description • fit the pattern • fit the bill • ...
czasownik + fit
Kolokacji: 6
seem to fit • designed to fit • try to fit • made to fit • allow to fit • ...
fit + przyimek
Kolokacji: 42
fit into • fit within • fit out • fit inside • fit up • ...
fit + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 64
fit together • fit perfectly • fit neatly • fit easily • fit comfortably • fit well • fit nicely • better fit • fit right • fit properly • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
1. fit together = pasować do siebie (np. o klockach) fit together
3. actually fit = faktycznie pasuj actually fit
4. fit inside = pasuj do środka fit inside
5. no longer fit = już wysportowany no longer fit
6. later fitted = później pasować later fitted
7. physically fit = sprawny fizycznie physically fit
8. somehow fit = jakoś pasuj somehow fit
9. fit naturally = pasuj naturalnie fit naturally
10. necessarily fit = koniecznie wysportowany necessarily fit
11. admirably fit = niezwykle wysportowany admirably fit
13. truly fit = naprawdę wysportowany truly fit
14. readily fit = łatwo wysportowany readily fit
15. aptly fit = trafnie wysportowany aptly fit
16. permanently fitted = wiecznie pasować permanently fitted
(2) perfectly, cleanly
Kolokacji: 2
(3) neatly, tidily
Kolokacji: 2
(5) better, best
Kolokacji: 2
(6) right, correctly
Kolokacji: 2
(9) tightly, securely, snug
Kolokacji: 3
(10) closely, carefully
Kolokacji: 2
(11) barely, hardly, scarcely
Kolokacji: 3
(12) originally, initially
Kolokacji: 2
(13) loosely, generally
Kolokacji: 2
(14) seamlessly, reasonably
Kolokacji: 2
(15) squarely, directly
Kolokacji: 2
(16) specially, peculiarly
Kolokacji: 2
(17) fully, poorly, badly
Kolokacji: 3
(18) normally, commonly
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.