"fit between" — Słownik kolokacji angielskich

fit between kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pasuj pośrodku
  1. fit czasownik + between przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    You could fit the whole solar system in between them and us.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo