"fitted between" — Słownik kolokacji angielskich

fitted between kolokacja
Popularniejsza odmiana: fit between
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pasowany pośrodku
  1. fit czasownik + between przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    You could fit the whole solar system in between them and us.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo