"fitted within" — Słownik kolokacji angielskich

fitted within kolokacja
Popularniejsza odmiana: fit within
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pasowany wewnątrz
  1. fit czasownik + within przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    So baseball has to fit its own activities within those standards.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo