"fitted through" — Słownik kolokacji angielskich

fitted through kolokacja
Popularniejsza odmiana: fit through
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pasowany całkowicie
  1. fit czasownik + through przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    But I could fit through places too small for them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo