"fitted over" — Słownik kolokacji angielskich

fitted over kolokacja
Popularniejsza odmiana: fit over
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pasowany ponad
  1. fit czasownik + over przyimek
    Zwykła kolokacja

    There had to be something that would fit over it, stay in place, keep out the wind.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo