"fit through" — Słownik kolokacji angielskich

fit through kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pasuj całkowicie
  1. fit czasownik + through przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    But I could fit through places too small for them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo