"fitted onto" — Słownik kolokacji angielskich

fitted onto kolokacja
Popularniejsza odmiana: fit onto
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pasowany na
  1. fit czasownik + onto przyimek
    Luźna kolokacja

    "New construction always has to fit somehow onto the old house," he said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo