"fitted from" — Słownik kolokacji angielskich

fitted from kolokacja
Popularniejsza odmiana: fit from
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pasowany z
  1. fit czasownik + from przyimek
    Luźna kolokacja

    Some analysts said the two companies would fit together well from a cultural point of view.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo