"fitted out with" — Słownik kolokacji angielskich

fitted out with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyposażony
  1. fit czasownik + with przyimek
    Zwykła kolokacja

    Or, worse, when they get fitted out with serious rain gear.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo