"fitted at" — Słownik kolokacji angielskich

fitted at kolokacja
Popularniejsza odmiana: fit at
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pasowany przy
  1. fit czasownik + at przyimek
    Silna kolokacja

    He also fitted it at the top end of the door.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo