"fit that" — Słownik kolokacji angielskich

fit that kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pasuj do tego
  1. fit czasownik + that przyimek
    Silna kolokacja

    Politics fit that bill, and it had one more very important thing to offer.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo