"fitted on" — Słownik kolokacji angielskich

fitted on kolokacja
Popularniejsza odmiana: fit on
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umieszczony
  1. fit czasownik + on przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    I'd never fit now on a blue or a brown.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo